December 19, 2003

Trefzekerheid van CPB-prognoses voor de jaren 1971-2002

Dit memorandum bevat een analyse van de trefzekerheid van de korte-termijnprognoses van het CPB. De prognoses worden door het CPB regelmatig vergeleken met de realisaties, teneinde lessen te trekken die tot verbetering van de ramingen kunnen leiden en om de onzekerheid omtrent de prognoses te illustreren.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Authors

Johan Verbruggen