19 december 2003

Trefzekerheid van CPB-prognoses voor de jaren 1971-2002

Dit memorandum bevat een analyse van de trefzekerheid van de korte-termijnprognoses van het CPB. De prognoses worden door het CPB regelmatig vergeleken met de realisaties, teneinde lessen te trekken die tot verbetering van de ramingen kunnen leiden en om de onzekerheid omtrent de prognoses te illustreren.

In dit memorandum staan de ramingen uit de Macro Economische Verkenningen centraal. Om de vinger aan de pols van de ramingskwaliteit te houden, krijgen de voorspelfouten in de meest recente jaren bijzondere aandacht. Daarbij wordt ook bezien in welke mate de ramingskwaliteit wordt beïnvloed door het verkeerd inschatten van twee belangrijke buitenlandvariabelen te weten de relevante wereldhandel en de wisselkoers. Voor de volledigheid wordt kort toegelicht hoe CPB-ramingen tot stand komen en wat de verschillende bronnen van ramingsfouten zijn. Ten slotte bevat dit memorandum een bijlage met alle MEV-ramingen en realisaties van een groot aantal kerngrootheden voor de periode 1971-2002. (XLS-file)

Downloads

Auteurs

Johan Verbruggen