June 30, 2005

Urgentie van acties omtrent veiligheid tegen overstromen

Het KBA-rapport Veiligheid tegen overstromen (Eijgenraam, 2005, CPB Document 82) laat zien dat voor de meeste dijkringen actie nodig is, ongeacht of de wettelijke norm dan wel een optimale strategie van dijkverhoging wordt gevolgd.

We are sorry, there is no English translation of this page.

Read more about