30 juni 2005

Urgentie van acties omtrent veiligheid tegen overstromen

Het KBA-rapport Veiligheid tegen overstromen (Eijgenraam, 2005, CPB Document 82) laat zien dat voor de meeste dijkringen actie nodig is, ongeacht of de wettelijke norm dan wel een optimale strategie van dijkverhoging wordt gevolgd.

Deze informatie wordt samengevat in paragraaf 1.1. In het rapport is verder aangetoond dat een versoepeling van de normen nauwelijks tot besparing leidt. Grote besparingen zijn wel mogelijk door een andere samenstelling van het PKB-pakket, met name door meer dijkversterking in te zetten. Zie daarvoor het tweede KBA-rapport (Ebregt e.a., 2005, CPB Document 83).

Robuust investeren is een belangrijk aspect van efficiënt investeren in veiligheid. De optimale strategie laat zien dat dijkverhoging voor wel 50 jaar voldoende moet zijn. Dit sluit aan bij het beleidsmatig uitgangspunt dat waterstaatkundige werken robuust moeten zijn in het kader van een van de drie klimaatscenario's. De keuze van het scenario hangt af van het gemak waarmee in de toekomst een bijstelling van de actie mogelijk is. Bij dijkverhoging is het midden klimaatscenario het beleidsmatig uitgangspunt. Dit is nog eens bij elkaar gezet in paragraaf 1.2.

Lees meer over