September 21, 2004

Werkgelegenheidsbarometer

De CPB-conjunctuurindicator wordt gebruikt om eventuele omslagen in de economische activiteit bijtijds te signaleren. Specifiek voor de arbeidsmarkt heeft het CPB de beschikking over de werkgelegenheidsbarometer, die de op- en neergangen van de werkgelegenheid beschrijft.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Authors