21 september 2004

Werkgelegenheidsbarometer

De CPB-conjunctuurindicator wordt gebruikt om eventuele omslagen in de economische activiteit bijtijds te signaleren. Specifiek voor de arbeidsmarkt heeft het CPB de beschikking over de werkgelegenheidsbarometer, die de op- en neergangen van de werkgelegenheid beschrijft.

Deze is samengesteld uit het aantal ontslagaanvragen, het aantal faillissementen, het aantal vacatures, het uitzendvolume en de CPB-conjunctuurindicator. Omdat deze reeksen een voorlooptijd hebben van 3 tot 6 kwartalen, kunnen met deze barometer eventuele omslagen circa een jaar vooruit worden opgemerkt. De werkgelegenheidsbarometer is onlangs gereviseerd en de vernieuwde samenstelling wordt in dit memorandum toegelicht.

Downloads

Werkgelegenheidsbarometer
Engels, Pdf, 194.3 KB

Auteurs