January 12, 2011

Werkgelegenheidseffecten uniformering loonbegrip

In het wetsvoorstel uniformering loonbegrip wordt onder andere de grondslag voor de inkomensafhankelijke bijdrage zvw en de awf (ww-premie) verbreed. De zvw-premiegrens wordt verhoogd naar de premiegrens voor werknemersverzekeringen en de awf-franchise vervalt.
No title

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Authors

Daniel van Vuuren

Read more about