12 januari 2011

Werkgelegenheidseffecten uniformering loonbegrip

In het wetsvoorstel uniformering loonbegrip wordt onder andere de grondslag voor de inkomensafhankelijke bijdrage zvw en de awf (ww-premie) verbreed. De zvw-premiegrens wordt verhoogd naar de premiegrens voor werknemersverzekeringen en de awf-franchise vervalt.
No title

De resulterende wijziging van de loonkosten hangt af van het inkomen van de werknemer.Als gevolg van de verandering in de loonkosten zal de werkgelegenheid zich aanpassen.

Deze notitie gaat in op de aard en omvang van deze werkgelegenheids- aanpassing. De gevolgen van het wetsvoorstel voor de netto lonen, het arbeidsaanbod en de scholingskeuze van individuen worden in deze notitie niet besproken. Mogelijke wijzigingen in het arbeidsaanbod en de scholingskeuze kunnen eveneens van invloed zijn op de werkgelegenheid.

 

Downloads

Auteurs

Daniel van Vuuren

Lees meer over