April 3, 2006

Werkgeversbijdragen particuliere ziektekosten bij bedrijven

Met de introductie van de Zorgverzekeringswet (ZVW) in 2006 gaan werkgevers ook voor de huidige particulier verzekerde werknemers een inkomensafhankelijke bijdrage betalen. Hier staat tegenover dat de bestaande werkgeversbijdragen particuliere ziektekosten, die veelal in de cao zijn vastgelegd, waarschijnlijk zullen vervallen.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Authors

Marcel Lever

Read more about