March 30, 2006

Werkgeversbijdragen particuliere ziektekosten voor gepensioneerden

De zorgverzekering ZVW vervangt sinds 1 januari 2006 de zorgverzekering ZFW en de particuliere ziektekostenverzekeringen. De eerdere werkgeversbijdragen particuliere ziektekosten, die niet wettelijk verplicht waren, worden in de meeste gevallen afgeschaft.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Authors

Marcel Lever