30 maart 2006

Werkgeversbijdragen particuliere ziektekosten voor gepensioneerden

De zorgverzekering ZVW vervangt sinds 1 januari 2006 de zorgverzekering ZFW en de particuliere ziektekostenverzekeringen. De eerdere werkgeversbijdragen particuliere ziektekosten, die niet wettelijk verplicht waren, worden in de meeste gevallen afgeschaft.

Hier staat tegenover dat de werkgever de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW voldoet voor de werknemers. In een deel van de gevallen betaalde de werkgever ook een bijdrage aan particulier verzekerde gepensioneerde werknemers; ZFW-verzekerde gepensioneerde werknemers kregen in het algemeen geen vergoeding voor ziektekosten. De werkgevers willen, naar aanleiding van de invoering van de nieuwe zorgverzekering, de bijdragen aan de voormalig particulier verzekerde gepensioneerden afbouwen.

Op basis van een inventarisatie van regelingen wordt geschat dat 45% van de particulier verzekerde gepensioneerden een werkgeversbijdrage ontving. Deze bijdrage was in 2005 gemiddeld 743 euro per persoon per jaar, ofwel 40% van de premie voor de standaardpakketpolis en de omslagbijdrage MOOZ. Deze cijfers zijn van belang voor de raming van de ontwikkeling van de loonkosten en de koopkracht.

Auteurs

Marcel Lever