Pieter Hasekamp

directeur, Directie
Photo of Pieter Hasekamp
Centraal Planbureau

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag

Pieter Hasekamp is sinds 1 maart 2020 directeur van het CPB. Hij studeerde Algemene Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en promoveerde aan het European University Institute in Florence op het proefschrift “Essays on the credibility of Economic Policy”. Hij was vanaf 2015 directeur-generaal Fiscale Zaken bij het ministerie van Financiën. In de periode daarvoor was hij algemeen directeur bij Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en bekleedde hij diverse managementfuncties bij het ministerie van VWS en het ministerie van Financiën. 

Pieter Hasekamp is kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER) en adviserend lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Daarnaast is hij sinds 1 januari 2022 onafhankelijke commissaris en voorzitter RvC bij Geldmaat. 


Publications

December 2, 2022

Arbeidsmigratie vraagt beleidskeuzes én handhaving

Arbeidsmigratie vraagt om beleidskeuzes én handhaving, stelt CPB-directeur Pieter Hasekamp in zijn maandelijkse essay in Het Financiële Dagblad.

No title
November 4, 2022

Reële prijzen zijn pijnlijk, maar nodig

“Reële prijzen zijn nodig voor gedragsverandering”, stelt Pieter Hasekamp in zijn maandelijkse essay in Het Financiële Dagblad. De overheid moet kwetsbare huishoudens financieel steunen, maar te ruime compensatie voor de gestegen prijzen vermindert de prikkel tot energiebesparing.

No title
October 7, 2022

Het begrotingsbeleid lijdt aan long covid

"Het begrotingsbeleid lijdt aan long covid”, stelt CPB-directeur Pieter Hasekamp in zijn maandelijkse essay in Het Financiële Dagblad. Hij pleit voor terugkeer naar een ordentelijk begrotingsproces en naleving van begrotingsregels.

No title
September 22, 2022

Allejongerendag

Kinderen die in armoede opgroeien hebben minder kansen in het leven. Het CPB bracht dit jaar voor het eerst een armoederaming uit. Directeur Pieter Hasekamp legt in zijn column uit waarom het belangrijk is die cijfers blijvend onder de aandacht te brengen.

No title
September 9, 2022

Kijk verder dan het vestigingsklimaat

Kijk verder dan het vestigingsklimaat, betoogt CPB-directeur Pieter Hasekamp in zijn maandelijkse essay in Het Financiële Dagblad, want ons verdienvermogen hangt niet alleen van bedrijven af.

No title