Pieter Hasekamp

directeur, Directie
Photo of Pieter Hasekamp
Centraal Planbureau

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag

Pieter Hasekamp is sinds 1 maart 2020 directeur van het CPB. Hij studeerde Algemene Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en promoveerde aan het European University Institute in Florence op het proefschrift “Essays on the credibility of Economic Policy”. Hij was vanaf 2015 directeur-generaal Fiscale Zaken bij het ministerie van Financiën. In de periode daarvoor was hij algemeen directeur bij Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en bekleedde hij diverse managementfuncties bij het ministerie van VWS en het ministerie van Financiën. 

Pieter Hasekamp is kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER) en adviserend lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Daarnaast is hij sinds 1 januari 2022 onafhankelijke commissaris en voorzitter RvC bij Geldmaat. 


Publications

May 17, 2024

Industriebeleid VS is geen voorbeeld voor EU

Eurosclerose, heette het in de jaren 70 en 80. De economische dynamiek in Europa bleef achter in vergelijking met de Verenigde Staten en de opkomende Aziatische economieën, door een combinatie van een te grote overheid, overgereguleerde productmarkten en een starre arbeidsmarkt.

No title
April 19, 2024

Gedoe tussen generaties helpt ons niet vooruit

Elke generatie heeft volop reden tot klagen. Babyboomers hadden dienstplicht en konden weinig met vakantie, jongeren van nu – ook die met een baan – vinden geen huis. Maar generaties tegenover elkaar plaatsen, helpt niet bij het vinden van oplossingen.

No title
March 22, 2024

De waarde van onderwijs past niet in de boeken

Investeren in zaken als onderwijs, innovatie of infrastructuur is goed voor de economie op de langere termijn, hoor je vaak. Waarom boekt het CPB dit dan niet als opbrengst in? De effecten van een individuele maatregel zijn van letterlijk onschatbare waarde.

No title
February 23, 2024

De economie zal ons altijd verrassen

Onverwachte gebeurtenissen als corona of oorlog zijn zeer bepalend voor onze economie. Dat vraagt om een begroting die rekening houdt met tegenslag. Lees hier het maandelijkse essay in Het Financieele Dagblad van CPB-directeur Pieter Hasekamp.

No title
January 26, 2024

Schaarste alom, dus zijn lastige keuzes nodig

Nederland kampt met veel soorten schaarste, van geld en ruimte tot woningen en personeel. Dat vraagt om prioriteiten en doelstellingen, vooral in de publieke sectoren. Lees hier het maandelijkse essay in Het Financieele Dagblad van CPB-directeur Pieter Hasekamp.

No title