Esther Hamelink

wetenschappelijk medewerker, Sector 1 Belasting en begroting
Photo of Esther Hamelink
Centraal Planbureau

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag


Publications

March 28, 2023

Een economisch afwegingskader voor belastinginstrumenten

De overheid moet terughoudend zijn met het beïnvloeden van gedrag via het belastingstelsel. Anders wordt het stelsel onnodig complex, daarmee lastiger uitvoerbaar en moeilijker te overzien voor burgers en bedrijven. Wij geven handvatten om vooraf te kunnen bepalen of de inzet van een fiscale maatregel economisch gezien zinvol is.

No title