Romain Rey

wetenschappelijk medewerker, Sector 1 Belasting en begroting
Photo of Romain Rey
Centraal Planbureau

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag


Publications

May 31, 2023

Certificering budgettaire raming wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024

Deze publicatie certificeert de raming van de fiscale maatregelen uit het wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024. De raming is uitvoerig getoetst. Het CPB acht de raming van het budgettaire effect van de maatregel...

December 23, 2022

Verzamelnotitie certificering budgettaire ramingen najaar 2022

Deze publicatie certificeert de budgettaire ramingen van verschillende fiscale beleidsmaatregelen die in het najaar van 2022 door het kabinet zijn voorgesteld, maar die nog niet gecertificeerd waren....