Toon Vanheukelom

wetenschappelijk medewerker, Sector 1 Belasting en begroting
Photo of Toon Vanheukelom
Centraal Planbureau

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag


Publications

February 8, 2024

De prijs van lagere belastingen

De complexiteit van het belastingstelsel is een belangrijk maatschappelijk thema in Nederland. Het afschaffen van uitzonderingen binnen de belastingheffing kan veel geld opleveren om nieuw, doelmatig beleid mee te voeren.

No title
December 18, 2023

Effecten van belastinghervormingen op de belastingdruk van verschillende inkomensgroepen

Wijzigingen in de belastingen gericht op vereenvoudiging en doelmatigheid van het stelsel pakken heel verschillend uit voor verschillende inkomensgroepen.

No title