January 10, 2012

Academische CPB-Publicaties 2011

Een overzicht van de wetenschappelijke output van de vijf sectoren en de directie van het CPB. Er is gekozen voor de nieuwe indeling. De output is ontleend aan de informatie die sectorhoofden begin januari hebben geleverd.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.