10 januari 2012

Academische CPB-Publicaties 2011

Een overzicht van de wetenschappelijke output van de vijf sectoren en de directie van het CPB. Er is gekozen voor de nieuwe indeling. De output is ontleend aan de informatie die sectorhoofden begin januari hebben geleverd.

De puntentelling is conform afspraak: 1,5 voor A, 1,0 voor B en 0,75 voor C-tijdschriften. Boekbijdrages zijn als volgt: 0,75 voor een A en 0,5 voor een B-uitgever. De lijst die is aangehouden is de RESAM-lijst die een overzicht geeft van verschillende rankings zoals op Nederlandse universiteiten wordt gehanteerd. Er is soepel geteld, door de hoogste waardering uit RESAM-lijst als uitgangspunt te nemen.

De som der delen is groter dan het totaal, omdat er niet wordt gewogen naar auteurs. Een publicatie telt dus volledig bij twee sectoren mee als er twee auteurs van deze sectoren zijn. Er zijn 22 publicaties in 2011. In totaal zijn er 21,25 punten door vijf sectoren en directie behaald. Dit is een gemiddelde van 3,5 punten per eenheid. De doelstelling van de directie was dat iedere sector minimaal per jaar 6 punten moet scoren. Dit is dus niet gelukt. Sector 1 en 3 voldoen aan de doelstelling, sector 2, 4 en 5 en de directie niet.

Downloads