March 22, 2013

Efficiëntie en continuïteit in pensioenen: het FTK nader bezien

Vijf jaar na de beurskrach, die een schokgolf teweeg bracht bij Nederlandse pensioenfondsen, kan worden geconstateerd dat het Financieel Toetsingskader (FTK) zijn succes heeft bewezen.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Authors

Casper van Ewijk
Coen Teulings