22 maart 2013

Efficiëntie en continuïteit in pensioenen: het FTK nader bezien

Vijf jaar na de beurskrach, die een schokgolf teweeg bracht bij Nederlandse pensioenfondsen, kan worden geconstateerd dat het Financieel Toetsingskader (FTK) zijn succes heeft bewezen.

In de afgelopen jaren heeft zich een stille revolutie voltrokken binnen de aanvullende pensioenen. Met de overgang op flexibeler pensioencontracten op basis van middelloon en transparantere voorwaardelijke indexering, betere waarderingsmethoden en duidelijkere regels voor dekking en herstelperioden, is de schokbestendigheid van de Nederlandse pensioenen aanmerkelijk verstevigd.

Auteurs

Casper van Ewijk
Coen Teulings