September 7, 2012

Het kind van de rekening

Rede uitgesproken door Bas ter Weel bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Social Economics and Labour Market Policy aan de School of Business and Economics van de Universiteit Maastricht, op 7 september 2012.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Het kind van de rekening, rede van Bas ter Weel

Authors

Bas ter Weel