April 3, 2013

Pensioenvermogen vanuit macro-perspectief

Het Nederlandse pensioenstelsel is veel geroemd als solide basis voor de aankomende vergrijzing. Naast de publieke AOW is er een fors vermogen opgebouwd in de tweede pensioenpijler, de arbeidsgerelateerde pensioenregelingen. Dit vermogen, dat in omvang groter is dan de nationale staatsschuld, speelt een belangrijke rol in de economie.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Foto Casper van Ewijk
Casper van Ewijk Read more
Foto Martijn van de Ven
Martijn van de Ven Read more