3 april 2013

Pensioenvermogen vanuit macro-perspectief

Het Nederlandse pensioenstelsel is veel geroemd als solide basis voor de aankomende vergrijzing. Naast de publieke AOW is er een fors vermogen opgebouwd in de tweede pensioenpijler, de arbeidsgerelateerde pensioenregelingen. Dit vermogen, dat in omvang groter is dan de nationale staatsschuld, speelt een belangrijke rol in de economie.

Het zorgt niet alleen voor goede inkomensperspectieven voor de huidige (en toekomstige) generaties. Het pensioenstelsel zorgt ook voor intergenerationele risicodeling, omdat tegenvallers en meevallers vooral worden opgevangen door de jongere, werkende generaties. Door de solidariteit tussen generaties wordt de schokbestendigheid van de nationale economie vergroot. Er is in zekere zin sprake van een ‘Floridaeffect’. In die Amerikaanse staat, waar een groot deel van de bevolking uit gepensioneerden bestaat, lijkt de economie minder gevoelig te zijn voor schommelingen in de conjunctuur dankzij de stabiele bestedingen van de ouderen.

Downloads

Auteurs

Casper van Ewijk
Martijn van de Ven