February 18, 2013

Uit de lengte of uit de breedte

CPB beoordeeld op beleidsgerichtheid

Press release
Het Centraal Planbureau (CPB) staat op een tweesprong. De vraag naar het werk van het CPB neemt toe, maar tegelijkertijd vermindert het budget jaar na jaar. Dat vraagt om scherpere keuzes over het werkterrein van het CPB, of om een ruimer budget. Dat concludeert de Commissie Beleidsgerichte Toetsing van het CPB in haar vandaag verschenen rapport.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Dick Morks

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Edwin van de Haar
Dick Morks