18 februari 2013

Uit de lengte of uit de breedte

CPB beoordeeld op beleidsgerichtheid

Persbericht
Het Centraal Planbureau (CPB) staat op een tweesprong. De vraag naar het werk van het CPB neemt toe, maar tegelijkertijd vermindert het budget jaar na jaar. Dat vraagt om scherpere keuzes over het werkterrein van het CPB, of om een ruimer budget. Dat concludeert de Commissie Beleidsgerichte Toetsing van het CPB in haar vandaag verschenen rapport.

De commissie uit in haar rapport ‘Uit de lengte of uit de breedte’ enkele kritiekpunten en doet een aantal voorstellen voor verbetering.

Commissievoorzitter Jean Frijns zegt: ‘Nederland mag zich gelukkig prijzen met een onafhankelijk en gezaghebbend instituut als het CPB. Om die positie te behouden moet het CPB de kwaliteit van het werk voorop stellen en dus minder doen, of meer budget krijgen. Tevens beveelt de commissie het CPB onder andere aan om met een integrale visie te komen op economische modelontwikkeling, de aanwezige kennis buiten het CPB beter te benutten en de omvang van de doorrekeningen van de verkiezingsprogramma’s te beperken’.

De commissie-Frijns werd ingesteld door de Centrale Plan Commissie, de CPB-toezichthouder met een speciale verantwoordelijkheid voor de kwaliteitsbewaking van het werk van het CPB. CPC-voorzitter Jan-Michiel Hessels reageert: ‘wij zijn de commissie-Frijns zeer erkentelijk voor haar werkzaamheden en het uiterst gebalanceerde rapport. Hiermee kunnen wij en het CPB goed uit de voeten’.

Ook CPB-directeur Coen Teulings is tevreden:’wij zijn erg blij met deze evaluatie van de Commissie Beleidsgerichte Toetsing. Zowel met de positieve resultaten als de kritiekpunten. De aanbevelingen sluiten goed aan bij diverse interne discussies over mogelijkheden voor verbetering van ons werk. Dit rapport geeft een uistekende impuls aan iedereen in en om het CPB om verder bij te dragen aan ons gezag en onafhankelijkheid’.

De tijdelijke Commissie Beleidsgerichte Toetsing van het Centraal Planbureau werd in juni 2012 ingesteld door de CPC. Naast voorzitter prof. dr J.M.G. Frijns bestond de commissie uit de leden mw. prof. dr L.J. Gunning-Schepers, mw. ir A.G. Nijhof, dr F. Kalshoven en drs C.A. van der Wijst (secretaris). Het CPB wordt iedere vijf jaar extern getoetst op de beleidsgerichtheid. Daarnaast is er een vijfjaarlijkse externe toetsing van de wetenschappelijke kwaliteit.

18 Februari 2013. Lees ook het bijbehorende persbericht.

Het Centraal Planbureau (CPB) staat op een tweesprong. De vraag naar het werk van het CPB neemt toe, maar tegelijkertijd vermindert het budget jaar na jaar. Dat vraagt om scherpere keuzes over het werkterrein van het CPB, of om een ruimer budget. Dat concludeert de Commissie Beleidsgerichte Toetsing van het Centraal Planbureau in haar vandaag verschenen rapport ‘Uit de lengte of uit de breedte’. De commissie uit daarin enkele kritiekpunten en doet een aantal voorstellen voor verbetering.

Commissievoorzitter Jean Frijns zegt: ‘Nederland mag zich gelukkig prijzen met een onafhankelijk en gezaghebbend instituut als het CPB. Om die positie te behouden moet het CPB de kwaliteit van het werk voorop stellen en dus minder doen, of meer budget krijgen. Tevens beveelt de commissie het CPB onder andere aan om met een integrale visie te komen op economische modelontwikkeling, de aanwezige kennis buiten het CPB beter te benutten en de omvang van de doorrekeningen van de verkiezingsprogramma’s te beperken’.