Kopafbeelding over-het-cpb CPB

Uit de lengte of uit de breedte

Visitatierapport, 18 februari 2013

Een externe commissie onder voorzitterschap van prof. dr J.M.G. Frijns, heeft een beleidsgerichte toetsing op het werk van het Centraal Planbureau (CPB) uitgevoerd.

18 Februari 2013. Lees ook het bijbehorende persbericht.

Het Centraal Planbureau (CPB) staat op een tweesprong. De vraag naar het werk van het CPB neemt toe, maar tegelijkertijd vermindert het budget jaar na jaar. Dat vraagt om scherpere keuzes over het werkterrein van het CPB, of om een ruimer budget. Dat concludeert de Commissie Beleidsgerichte Toetsing van het Centraal Planbureau in haar vandaag verschenen rapport ‘Uit de lengte of uit de breedte’. De commissie uit daarin enkele kritiekpunten en doet een aantal voorstellen voor verbetering.

Commissievoorzitter Jean Frijns zegt: ‘Nederland mag zich gelukkig prijzen met een onafhankelijk en gezaghebbend instituut als het CPB. Om die positie te behouden moet het CPB de kwaliteit van het werk voorop stellen en dus minder doen, of meer budget krijgen. Tevens beveelt de commissie het CPB onder andere aan om met een integrale visie te komen op economische modelontwikkeling, de aanwezige kennis buiten het CPB beter te benutten en de omvang van de doorrekeningen van de verkiezingsprogramma’s te beperken’.

Bijlagen

Deel deze pagina