Calendar

Previous events

19 Jun 2018 Time: 12:30
Announcement

CPB Workshop “Economics of the Circular Economy”

Het streven naar een meer circulaire economie heeft in de afgelopen jaren maatschappelijk steeds meer momentum gekregen. Het CPB organiseert daarom – voorafgaand aan de CPB Lecture op 20 juni – een workshop over de...

Read more
19 Jun 2018 Time: 07:00
Announcement

Publicatie Juniraming CPB

De eerstvolgende raming van het CPB zal op dinsdag 19 juni 2018 om 07.00 uur worden...

Read more
29 May 2018 Time: 09:30
Announcement

Persuitnodiging Achtergrondbriefing Risicorapportage Financiële Markten

A.s. dinsdagochtend 29 mei om 9.30 uur publiceert het Centraal Planbureau (CPB) de nieuwste Risicorapportage Financiële Markten. Naast een algemeen beeld van de financiële risico’s voor Nederland is er in deze...

Read more
25 May 2018 Time: 15:00
Announcement

Release date next CPB World Trade Monitor

The release of the next monthly CPB World Trade Monitor is scheduled tentatively for 25 May 2018, 15:00...

Read more
23 May 2018 Time: 13:30
Announcement

Regionale plaatsing en kans op werk voor vergunninghouders. Maakt het uit wie waar terechtkomt?

Voor veel vluchtelingen die in Nederland een verblijfsvergunning krijgen, is de afstand tot de arbeidsmarkt groot. Dit symposium, georganiseerd op 23 mei, gaat over de vraag hoe de keuze voor in welke regio iemand...

Read more
22 May 2018 Time: 12:00
Announcement

Lunchbijeenkomst: Hoe maak je leefbaarheid rendabel? De leefbaarheidsbaten van integrale projecten van infrastructuur en ruimtelijke ontwikkeling.

Het Centraal Planbureau en het Directoraat Generaal Mobiliteit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseren op 22 mei een lunchbijeenkomst over de leefbaarheidseffecten van integrale projecten van...

Read more
14 May 2018 Time: 15:30
Announcement

Presentatie onderzoek 'Vrijwillig uit de auto: Gedragsbeïnvloeding in de werkgerelateerde mobiliteit'

Op 14 mei presenteert het CPB de bevindingen van het onderzoek “Vrijwillig uit de auto: Gedragsbeïnvloeding in de werkgerelateerde mobiliteit” tijdens de aftrap van het Low Car Diet editie 2018....

Read more
22 Mar 2018 Time: 07:00
Announcement

Publicatie Centraal Economisch Plan (CEP) 2018

GEWIJZIGDE PUBLICATIEDATUM! In het Centraal Economisch Plan 2018 presenteert het CPB een actualisatie van de raming voor het jaar 2018 en een prognose voor 2019. In deze publicatie wordt de raming toegelicht en een...

Read more
06 Mar 2018 Time: 08:00
Announcement

Publicatie Policy Brief en kerngegevenstabel concept Centraal Economisch Plan 2018 (cCEP)

Vooruitlopend op de publicatie van het volledige Centraal Economisch Plan 2018, waarin het CPB een prognose presenteert voor de jaren 2018 en 2019, publiceert het bureau op 6 maart 2018 om 08....

Read more
21 Feb 2018 Time: 15:00
Announcement

Bijeenkomst 'Naar een effectieve inkoop binnen het sociaal domein'

Veel gemeenten worstelen met de inkoop binnen het sociaal domein. Waar sommige gemeenten veel aanbieders contracteren, kiezen andere voor één of enkele aanbieders die voldoen aan strenge selectie-eisen....

Read more