Calendar

Previous events

24 Mar 2016
Announcement

Release date next CPB World Trade Monitor

The release of the next monthly CPB World Trade Monitor is scheduled tentatively for 24 March...

Read more
21 Mar 2016
Announcement

Publicatie boek Centraal Economisch Plan (CEP) 2016

In het Centraal Economisch Plan 2016 presenteert het CPB een actualisatie van de raming voor het jaar 2016 en de eerste prognose voor 2017. De volledige tekst van deze publicatie (pdf) en de digitale versies van alle...

Read more
07 Mar 2016
Announcement

Persconferentie plus publicatie kerngegevenstabel Centraal Economisch Plan 2016

Vooruitlopend op de publicatie van het volledige Centraal Economisch Plan 2016, waarin het CPB voor het eerst een prognose presenteert voor het jaar 2017, publiceert het bureau op 7 maart 2016 om tijdens een...

Read more
12 Feb 2016
Announcement

Pers-informatiebijeenkomst: “Modellen en voorspellen: een kijkje in de machinekamer van het CPB”.

Over de mogelijkheden en opbouw van de modellen die het CPB gebruikt bij ramingen en onderzoek, zoals de doorrekening van verkiezingsprogramma’s, bestaat soms onduidelijkheid onder journalisten....

Read more
17 Dec 2015
Announcement

Workshop 'Returns to education: research and policy'

CPB and the Dutch Ministry of Education, Culture and Science (OCW) organize the workshop ‘Returns to education: research and policy’. It will take place on Thursday 17th of December from 13:00 to 18:00 at the...

Read more
11 Dec 2015
Announcement

Publicatie Decemberraming CPB

De eerstvolgende raming van het CPB zal op vrijdag 11 december 2015 om 08.00 uur worden gepubliceerd. Aansluitend wordt er vanaf 9.30 uur een Twittervragenuur (#vraaghetCPB) over de nieuwe raming georganiseerd....

Read more
10 Dec 2015
Announcement

Beleidsseminar: taken uitbesteed, maar dan? De gemeente als inkoper binnen het sociaal domein

Welke kansen en risico’s ondervinden gemeenten bij uitbesteding van zorgtaken? Hoe kan de vormgeving van contracten deze risico’s beperken? Op 10 december presenteert het Centraal Planbureau (CPB) op dit...

Read more
15 Sep 2015
10 Jun 2015
Announcement

Publicatie juniraming CPB

De eerstvolgende raming voor 2015 en 2016 zal op woensdag 10 juni 2015 om 09.00 uur op de website worden gepubliceerd. Om 9.30 uur begint het twittervragenuur...

Read more