This publication is in Dutch, there is no English translation!
March 30, 2015

Persbriefing 'Zorgkeuzes in Kaart': Uitnodiging voor journalisten, herinnering

Het Centraal Planbureau (CPB) nodigt journalisten uit om op dinsdag 31 maart aanwezig te zijn bij de persbriefing over het rapport van de technische werkgroep 'Zorgkeuzes in Kaart' (ZiK).

dinsdag 31 maart 2015

18.30-19.15 uur

Perscentrum Nieuwspoort

Lange Poten 10, Den Haag


Na een openingswoord van CPB-directeur Laura van Geest, geeft Paul Besseling, CPB-lid van de technische werkgroep, een toelichting op de achtergronden en de werkwijze van de werkgroep.

De technische werkgroep ZiK heeft een breed scala aan beleidsopties voor de zorg op geüniformeerde wijze geanalyseerd. De nadruk ligt op de budgettaire effecten. Tien politieke partijen hebben aan het rapport bijgedragen door potentiële maatregelen aan te dragen, maar alle maatregelen worden geanonimiseerd gepresenteerd. Politieke partijen kunnen met het rapport in de hand besluiten welke voorstellen zij inbrengen bij een volgende doorrekening door het CPB. De werkgroep velt vanzelfsprekend geen oordeel over de voorstellen als zodanig. Dat is aan de politiek.

De interdepartementale technische werkgroep ZiK is in het voorjaar van 2014 ingesteld door de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Financiën. Naast deze departementen en het CPB namen ook ambtenaren van de departementen van Economische Zaken en Algemene Zaken deel aan de werkgroep en werden andere experts geraadpleegd. De technische werkgroep rapporteert geheel zelfstandig en op eigen titel. De ministers hebben geen enkele bemoeienis gehad.

Aanmelden
Aanmelden voor de persbriefing is verplicht. Dit kan per email bij CPB-woordvoerder Edwin van de Haar: e.r.van.de.haar@cpb.nl.

Meer informatie bij:
Edwin van de Haar, woordvoerder CPB, 070 3383 477.