This publication is in Dutch, there is no English translation!
July 9, 2015

Berekeningen en achtergrondinformatie over baanpolarisatie in Nederland

In de CPB Policy Brief 2015/13 ‘Baanpolarisatie in Nederland’ wordt ingegaan op recente veranderingen op de Nederlandse arbeidsmarkt, met een focus op verschuivingen in de vraag naar arbeid in het midden die ontstaan door nieuwe technologie, zoals ICT en robots. Deze publicatie beschrijft in meer detail de gebruikte gegevens en methoden.
No title

Lees de CPB Policy Brief en het bijbehorende persbericht.

Internationale studies laten zien dat de vraag in het midden van de arbeidsmarkt afneemt en aan de boven- en onderkant toeneemt (Autor et al., 2003; Autor en Dorn, 2013; Goos et al., 2014; Michaels et al., 2014). Dit fenomeen staat bekend als polarisatie. Het doel van deze CPB Policy Brief is om te laten zien in hoeverre dit in Nederland speelt, en om aanknopingspunten voor beleid aan te reiken.

Dit CPB Achtergronddocument beschrijft in meer detail de gebruikte gegevens en methoden voor de analyses voor de CPB Policy Brief. In paragraaf 2 gaan we eerst in op hoe nieuwe technologie impact heeft op de arbeidsmarkt en op de internationale trends. Vervolgens laten we in paragraaf 3 aan de hand van internationale data zien dat ICT en handel de vraag naar middelbaaropgeleiden negatief hebben beïnvloed en de vraag naar hoogopgeleiden positief. In paragraaf 4 bespreken we de ontwikkeling in de vraag en het aanbod van verschillende opleidingsniveaus in Nederland en in paragraaf 5 gaan we in op de baanpolarisatie die we in Nederland observeren. Met de analyses sluiten we zoveel mogelijk aan op de internationale literatuur. In paragraaf 6 gaan we nog kort in op de recente discussie over de invloed van robotisering op de arbeidsmarkt.

Authors

Photo of Wiljan van den Berge
Wiljan van den Berge +31 88 9846230 Get in touch Read more
Bas ter Weel

Read more about