This document is in Dutch, there is no English translation.
July 9, 2015

Berekeningen en achtergrondinformatie over baanpolarisatie in Nederland

De opkomst van ICT vanaf de jaren tachtig heeft geleid tot een toename van loonongelijkheid tussen hoog- en laagopgeleiden. Recentelijk heeft het ook een daling tot gevolg gehad van de werkgelegenheid onder middelbaaropgeleiden en druk op hun lonen.
Main image

Lees de CPB Policy Brief en het bijbehorende persbericht.

Internationale studies laten zien dat de vraag in het midden van de arbeidsmarkt afneemt en aan de boven- en onderkant toeneemt (Autor et al., 2003; Autor en Dorn, 2013; Goos et al., 2014; Michaels et al., 2014). Dit fenomeen staat bekend als polarisatie. Het doel van deze CPB Policy Brief is om te laten zien in hoeverre dit in Nederland speelt, en om aanknopingspunten voor beleid aan te reiken.

Dit CPB Achtergronddocument beschrijft in meer detail de gebruikte gegevens en methoden voor de analyses voor de CPB Policy Brief. In paragraaf 2 gaan we eerst in op hoe nieuwe technologie impact heeft op de arbeidsmarkt en op de internationale trends. Vervolgens laten we in paragraaf 3 aan de hand van internationale data zien dat ICT en handel de vraag naar middelbaaropgeleiden negatief hebben beïnvloed en de vraag naar hoogopgeleiden positief. In paragraaf 4 bespreken we de ontwikkeling in de vraag en het aanbod van verschillende opleidingsniveaus in Nederland en in paragraaf 5 gaan we in op de baanpolarisatie die we in Nederland observeren. Met de analyses sluiten we zoveel mogelijk aan op de internationale literatuur. In paragraaf 6 gaan we nog kort in op de recente discussie over de invloed van robotisering op de arbeidsmarkt.

Contacts

Wiljan van den Berge Read more
Bas ter Weel Read more

Read more about