This publication is in Dutch, there is no English translation!
November 9, 2015

De discontovoet ontrafeld

Op verzoek van de Deltacommissaris heeft het CPB de recente ontwikkelingen op het terrein van de discontovoet in kaart gebracht, zowel in de theorie als in het beleid. Deze CPB Notitie is tevens aangeboden aan de Werkgroep Disconto.
No title

De notitie bespreekt op toegankelijke wijze de relatie tussen de discontovoet en de welvaartstheorie en biedt daarmee een denkkader waarin het debat en de belangrijkste argumenten daarin op een consistente wijze worden weergegeven.  Andere vraagstukken die aan bod komen zijn: de invloed van macro-economische onzekerheid op de discontovoet, de relatie tussen ethiek en de discontovoet, de invloed van projectonzekerheid op de discontovoet en de vraag of de discontovoet in de toekomst lager moet zijn dan de discontovoet van vandaag.

Lees ook de CPB Notitie 'Een risicogewogen discontovoet voor de Nederlandse economie'.