9 november 2015

Een risicogewogen discontovoet voor de Nederlandse economie

Op verzoek van de Werkgroep Disconto heeft het CPB op basis van historische gegevens empirische schattingen gemaakt van een risicogewogen discontovoet voor respectievelijk de totale Nederlandse economie en voor de gemiddelde investering in Nederland.
No title

De risicogewogen discontovoet voor de Nederlandse economie is ongeveer gelijk aan 3%. De risicogewogen discontovoet voor de gemiddelde investering in Nederland ligt daar met 3,3% iets boven.

Deze discontovoeten houden rekening met het macro-economische risico in de economie en zijn vergelijkbaar met een rendementseis die aan een investering of project gesteld kan worden, inclusief een vergoeding voor het feit dat de baten niet zeker zijn, maar afhankelijk van de stand van de economie.

Lees ook de CPB Notitie 'De discontovoet ontrafeld'.