This publication is in Dutch, there is no English translation!
December 11, 2015

Decemberraming 2015: economische vooruitzichten 2016

Stable economic growth in a turbulent world

Press release
Economic growth is projected to increase to 2.1%. This growth will be carried by increasing household consumption and investments, and rising export levels. The restrictions on natural gas production in Groningen are projected to slow down growth by 0.2%.

World trade will increase by 4.3%, although there are large uncertainties about international developments. These are the predictions by CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis in their December Projections for 2015 and 2016, published today.

Go straight to the data.

Developments in the world are in motion. The flow of refugees and the threat of terrorism are having a great impact on society. For 2016, however, the economic effects are expected to be limited: population growth will be 0.3% and the government deficit will increase by 0.1%. Strong fluctuations in oil prices and exchange rates as well as on the stock market will have a greater impact on economic growth. The increase in world trade in 2015 has been volatile. For 2016, a moderate growth of 4.3% is projected for relevant world trade.

Consumption is expected to increase next year by over 2%, and savings by households will stabilise. Disposable incomes will increase due to higher wages under low inflation and increased employment, and because of a reduction of 5 billion euros in the financial burden which has been included in these projections. The increase in health care premiums will moderate purchasing power. Investments will increase, as a response to favourable economic developments and increases in profitability. Export levels are growing because of a further lowering of the euro’s exchange rate and the growth in world trade, while natural gas exports are declining. The market sector particularly benefits from a growing demand, with a production increase of 2.7%.

Although employment will increase, the decrease in unemployment will be limited in 2016, as there also will be a strong increase in labour supply. Companies will attract more personnel – and hold on to more people to be able to meet the rising demand. Government employment will see a slight growth, while employment in health care is expected to decline, slightly. Labour supply will increase as a result of demographic factors, policy incentives (including the 5-billion-euro package of measures) and a return to the labour market of the previously discouraged.

The EMU deficit will decrease, from 2.2% in 2015 to 1.8% in 2016, due to economic growth and the spending cuts introduced under the Rutte–Asscher Government Agreement. The reduced revenues from natural gas sales and the reduction in the financial burden through the 5-billion-euro package of measures, together, will dampen the reduction in deficit. The structural deficit will increase from 1.3% of GDP in 2015 to 1.9% in 2016, particularly due to lower revenues from natural gas sales. The government debt is projected to decrease to 65% of GDP.

Lees ook het bijbehorende persbericht of ga direct naar de cijfers van deze kortetermijnraming, waar ook de reguliere bijlagen te downloaden zijn. Lees ook het bijbehorende CPB Achtergronddocument 'Effect van bijstelling economische groei door CBS op raming CPB' (Engelstalig). De infographic met de conclusies is onderaan deze webpagina ook als bijlage-bestand te downloaden.

Wel is de verwachting voor de groei van de wereldhandel in 2016 gematigd, wat een drukkend effect heeft op de uitvoer, terwijl de geraamde beperking van de gasproductie de uitvoer van gas remt en tot meer gasinvoer noopt. Gunstige factor in de uitvoer is de verbetering van de concurrentiepositie door de depreciatie van de euro.

Vooral de marktsector profiteert van de toenemende vraag, met een productiegroei van 2,7% in 2016. De inflatie is in 2015 laag, mede onder invloed van dalende grondstoffen- en energieprijzen, maar begint in 2016 aan een voorzichtig herstel. De stijging van de reële contractlonen en de lastenverlichting in het 5-miljard-pakket dragen bij aan herstel van de koopkracht en stimuleert de consumptie. De werkgelegenheid in de marktsector neemt toe. Doordat ook het arbeidsaanbod stijgt en de werkgelegenheid in de collectieve sector nauwelijks toeneemt, is de afname van de werkloosheid beperkt tot 0,2%-punt in 2016.

Het externe beeld voor Nederland is onzeker. Hoe gaat het beleid van de FED en de ECB uitpakken? Gaat de wereldhandel zich herstellen? Wat gebeurt er met de olieprijs? Allemaal onzekerheden met grote gevolgen voor de Nederlandse economie. Van een heel andere orde is de toestroom van vluchtelingen en de dreiging van terrorisme. Beide hebben grote maatschappelijke gevolgen, maar de effecten op de economie zijn, zeker op korte termijn, gering.

Het EMU-tekort daalt van 2,2% in 2015 tot 1,8% in 2016, ondanks de vermindering van gasopbrengsten en de lastenverlichting in het 5-miljard-pakket. Herstel van economische groei en ombuigingen vanuit het regeerakkoord Rutte-Asscher dragen hieraan bij. Ook profiteert de overheid van de lage rente die samen met een dalende schuldquote zorgt voor lagere rentelasten. Het EMU-tekort is 0,1% kleiner dan ten tijde van het regeerakkoord, het structureel tekort is 0,5% groter.