11 december 2015

Effect van bijstelling economische groei door CBS op raming CPB

Ramingen van het CPB bouwen voort op gegevens over de huidige stand van de economie afkomstig van het CBS. Deze cijfers zijn ten tijde van de raming onzeker. Het CBS heeft tijd nodig om tot een volledig beeld over het verleden te komen.
No title

Bijstellingen in cijfers voor de economische groei zijn voor het CPB een niet te verwaarlozen bron van onzekerheid. Dit achtergronddocument onderzoekt zodoende hoe gevoelig de ramingen zijn voor de bijstellingen van het eerste ‘flash’-cijfer van de economische groei  naar het ‘reguliere’ cijfer dat anderhalve maand later wordt gepubliceerd.

Het eerste gedeelte van het achtergronddocument bevat beschrijvende statistieken over bijstellingen in de economische groei (bbp) en de componenten hiervan over de periode 2004-2014. Gemiddeld is er sprake van een kleine opwaartse bijstelling van de groei van kwartaal op kwartaal van circa 0,1%-punt voor het bbp met een standaardfout van ongeveer 0,2%-punt.

Het tweede gedeelte onderzoekt wat het effect is van een ‘gemiddelde’ bijstelling van het bbp op de gepubliceerde ramingen van het CPB. Uit de analyse blijkt dat zo’n opwaartse bijstelling van het bbp en de samenhang met bijstellingen in de componenten daarvan in een vierde kwartaal een positief effect heeft op de raming van de economische groei in het daarop volgende jaar van ongeveer 0,23%-punt. Ten slotte gebruiken we de resultaten van de analyse om een inschatting te maken van de bijdrage van de bijstellingen in de ramingsfouten. Voor de periode 2004-2014 zou de root mean square forecast error van de CEP-voorspellingen afnemen van 0,65%-punt tot ongeveer 0,51%-punt als deze gebaseerd zou zijn op definitieve data van het CBS. Hieruit blijkt dat bijstellingen van de economische ontwikkeling door het CBS niet de belangrijkste bron van ramingsonzekerheid zijn.

Auteurs

Kasia Grabska
Jason Rhuggenaath