This document is in Dutch, there is no English translation.
May 3, 2016

Groene groei en welvaart: een conceptueel denkkader

Bestaat er synergie tussen verduurzaming en economische groei? Laten we economische groei liggen door te snel of te langzaam te verduurzamen? Hoe verhouden verduurzaming, economische groei en het vergroten van de maatschappelijke welvaart zich tot elkaar? En wat zijn de lessen voor milieubeleid?
Main image

Om hierover helderheid te verschaffen, bespreekt deze CPB Notitie de relatie tussen verduurzaming, economische groei en maatschappelijke welvaart met een conceptueel denkkader. De focus ligt daarbij op kostprijsontwikkelingen van individuele technieken.

Geconcludeerd wordt dat voor het vormgeven van economisch efficiënt milieubeleid, groene welvaart een beter uitgangspunt is dan groene groei. Ook wordt geconcludeerd dat veel milieubeleid een remmende werking heeft op de groei van de economie op de korte termijn. Wel zijn er enkele uitzonderingen, waarbij synergieën tussen verduurzaming en economische groei mogelijk zijn.

Contacts

Foto Rob Aalbers
Rob Aalbers +31 6 21704716 Read more
Thomas van der Pol Read more
Foto Gerbert Romijn
Gerbert Romijn +31 88 984 60 00 Read more

Read more about