3 mei 2016

Groene groei en welvaart: een conceptueel denkkader

Bestaat er synergie tussen verduurzaming en economische groei? Laten we economische groei liggen door te snel of te langzaam te verduurzamen? Hoe verhouden verduurzaming, economische groei en het vergroten van de maatschappelijke welvaart zich tot elkaar? En wat zijn de lessen voor milieubeleid?
No title

Om hierover helderheid te verschaffen, bespreekt deze CPB Notitie de relatie tussen verduurzaming, economische groei en maatschappelijke welvaart met een conceptueel denkkader. De focus ligt daarbij op kostprijsontwikkelingen van individuele technieken.

Geconcludeerd wordt dat voor het vormgeven van economisch efficiënt milieubeleid, groene welvaart een beter uitgangspunt is dan groene groei. Ook wordt geconcludeerd dat veel milieubeleid een remmende werking heeft op de groei van de economie op de korte termijn. Wel zijn er enkele uitzonderingen, waarbij synergieën tussen verduurzaming en economische groei mogelijk zijn.

Contactpersonen

Photo of Rob Aalbers
Rob Aalbers +31 6 21704716 Lees verder
Thomas van der Pol Lees verder
Photo of Gerbert Romijn
Gerbert Romijn +31 88 984 60 00 Lees verder