This publication is in Dutch, there is no English translation!
Policy seminar

Policy seminar: Inburgering: systeemwereld versus leefwereld

Donderdag 4 april 2019 geeft Linda Bakker (Significant) een presentatie getiteld: "Inburgering: systeemwereld versus leefwereld"

Date
April 4, 2019
Time
13:00 - 14:00
Location
CPB-kantoor, Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag (Vergaderzaal 3 - Braamzaal)
Presentation
Linda Bakker (Significant)
Discussant
Jochem Zweerink (CPB)
Working language
Dutch

Op basis van de evaluatie van de Wet Inburgering 2013 constateren we dat het inburgeringsstelsel diverse tekortkomingen kent die effectieve inburgering belemmeren. Reden hiervan is dat de wet en het stelsel zijn gebaseerd op een aantal veronderstellingen en uitgangspunten die in de praktijk niet, of maar ten dele, realistisch blijken te zijn. Eigen verantwoordelijkheid blijkt voor grote groepen inburgeraars niet realistisch; de vrije consumentenmarkt waar inburgeraars zelf hun inburgeringscursus inkopen biedt weinig prikkels voor kwaliteit en maatwerk; en de resultaatverplichting stimuleert niet tot het behalen van het hoogst haalbare taalniveau. Daarnaast constateren we dat het inburgeringsstelsel op zichzelf staat en samenhang met andere domeinen, zoals onderwijs en participatie, mist. Ook de inburgeringsketen zelf lijkt te bestaan uit losse schakels die, inhoudelijk en organisatorisch, niet altijd goed op elkaar aansluiten.

Contacts