This publication is in Dutch, there is no English translation!
Policy seminar

Policy seminar: De Politieke Economie van Pensioenhervormingen

Donderdag 11 april 2019 geeft Benne van Popta (PMT) een presentatie getiteld: "De Politieke Economie van Pensioenhervormingen"

Date
April 11, 2019
Time
13:00 - 14:00
Location
CPB-kantoor, Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag (Vergaderzaal 3 - Braamzaal)
Presentation
Benne van Popta (PMT)
Discussant
Marcel Lever (CPB)
Working language
Dutch

De Chileense pensioenfederatie heeft Benne van Popta (PMT) en een aantal van zijn buitenlandse collega’s vorig jaar gevraagd een outsiders view te geven van het Chileense pensioenstelsel en hun vele, nog niet geslaagde, pogingen het stelsel aan te passen. Deze outsiders view hebben zij oktober j.l. op een conferentie gepresenteerd. Dit heeft tot een vervolguitnodiging geleid. Mei 2019 mag Van Popta op een Latijns Amerikaanse conferentie over pensioenhervormingen uitleggen waarom sommige landen er wel in slagen hun pensioenstelsel aan te passen, en andere landen niet. Is daar een patroon in te ontdekken? In zijn verhaal probeert hij daar een antwoord op te geven.

Contacts