This document is in Dutch, there is no English translation.
April 19, 2019

Alternatieve financiering gemeenten stimuleert meer arbeidsdeelname

Gemeenten worden financieel niet gestimuleerd om alle mensen met een beperking aan een baan te helpen. Het is voor de gemeentekas aantrekkelijker om kansrijke bijstandsontvangers aan het werk te krijgen, dan niet bijstandsontvangers en mensen die veel begeleiding en subsidie nodig hebben om aan het werk te gaan. Dit blijkt uit de CPB Notitie ’Alternatieve financiering van loonkostensubsidies’.
Main image

Als gemeenten mensen met een goede kans op werk uit de bijstand helpen, besparen zij maximaal op de uitkering en hoeven ze minimaal subsidies en begeleidingskosten in te zetten. De financieringsmethode is niet de beste prikkel voor gemeenten om alle doelgroepen uit de Participatiewet aan het werk te krijgen. Op dit moment is het aantal plaatsingen van mensen met een beperking lager dan geraamd. De subsidies en middelen blijven mogelijk onderbenut. Bovendien is de methode complex. Een andere financieringsmethode op basis van gemaakte kosten zou tot extra arbeidsdeelname kunnen leiden, ook voor mensen uit de doelgroep die veel begeleiding en subsidie nodig hebben. 

Contacts

Foto Arjan Lejour
Arjan Lejour +31 6 52485843 Read more
Foto Ernest Berkhout
Ernest Berkhout +31 6 25644543 Read more