19 april 2019

Alternatieve financiering gemeenten stimuleert meer arbeidsdeelname

Gemeenten worden financieel niet gestimuleerd om alle mensen met een beperking aan een baan te helpen. Het is voor de gemeentekas aantrekkelijker om kansrijke bijstandsontvangers aan het werk te krijgen, dan niet bijstandsontvangers en mensen die veel begeleiding en subsidie nodig hebben om aan het werk te gaan. Dit blijkt uit de CPB Notitie ’Alternatieve financiering van loonkostensubsidies’.
Financiële prikkel voor gemeenten

Als gemeenten mensen met een goede kans op werk uit de bijstand helpen, besparen zij maximaal op de uitkering en hoeven ze minimaal subsidies en begeleidingskosten in te zetten. De financieringsmethode is niet de beste prikkel voor gemeenten om alle doelgroepen uit de Participatiewet aan het werk te krijgen. Op dit moment is het aantal plaatsingen van mensen met een beperking lager dan geraamd. De subsidies en middelen blijven mogelijk onderbenut. Bovendien is de methode complex. Een andere financieringsmethode op basis van gemaakte kosten zou tot extra arbeidsdeelname kunnen leiden, ook voor mensen uit de doelgroep die veel begeleiding en subsidie nodig hebben. 

Auteurs

Ernest Berkhout