This publication is in Dutch, there is no English translation!
June 5, 2019

Effecten van de overgang op nieuwe pensioenregels

Deze notitie bespreekt de transitie-effecten van de huidige FTK-uitkeringsovereenkomst naar een nieuw pensioencontract, waarbij de zogeheten doorsneesystematiek wordt afgeschaft. Dit staat ook wel bekend als de ‘dubbele transitie’. Deze notitie bespreekt ook globaal de effecten van de overstap van een premieovereenkomst met een zogeheten progressieve premiestaffel naar een gelijke (vlakke) pensioenpremie voor alle leeftijden uitgedrukt als percentage van de pensioengrondslag. De effecten van deze transities voor verschillende generaties kunnen worden beperkt door middel van gerichte compensatiemaatregelen zoals toekenning van extra rechten ten laste van het pensioenvermogen of een tijdelijke premieverhoging. We presenteren de effecten van een aantal compensatievarianten.

De transitie-effecten zijn gevoelig voor de invulling van het huidige contract en voor de leeftijdsopbouw van het fonds. De transitie-effecten zijn uiteraard ook afhankelijk van de vormgeving van het nieuwe contract, inclusief eventuele compensatiemaatregelen. De resultaten zijn bedoeld als basis voor verdere uitwerking. Optimalisatie van het nieuwe contract of van compensatiemaatregelen is in dit stadium niet beoogd. De analyses hebben alleen betrekking op het bruto aanvullende pensioen. In termen van het netto totale pensioeninkomen, inclusief de AOW, zijn de verschillende transitie-effecten beperkter, met name voor lagere inkomens.

Deze notitie bouwt voort op de CPB Notitie (Dillingh et al., 2018) van 29 november 2018.

Authors

Read more about