This document is in Dutch, there is no English translation.
September 5, 2019

De economische effecten van internationalisering in het hoger onderwijs en mbo

Een buitenlandse student die in Nederland komt studeren, levert per saldo meer op voor de Nederlandse economie dan hij kost. Een buitenlandse student uit een Europees land levert Nederland 5 tot 17 duizend euro op, een student van buiten Europa zelfs 69 tot 94 duizend euro. Dit blijkt uit de vandaag verschenen publicatie van het Centraal Planbureau (CPB) ‘De economische effecten van internationalisering in het hoger onderwijs en het mbo’.
Main image

Deze notitie brengt op verzoek van de werkgroep van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) ‘internationalisering’ de economische effecten van internationalisering in het hoger onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in kaart. Al eerder (in 2012) bracht het CPB een studie uit naar de economische effecten van internationalisering in het hoger onderwijs. Sindsdien is het aantal internationale studenten verder toegenomen en is internationalisering steeds vaker onderwerp van debat. Door de betere beschikbaarheid van microdata is het mogelijk de studie uit 2012 niet alleen te actualiseren, maar ook uit te breiden. Zo worden in de huidige notitie resultaten meer gedifferentieerd naar bijvoorbeeld opleidingstype en herkomst. 

Contacts

Foto Jonneke Bolhaar
Jonneke Bolhaar +31 6 46941319 Read more
Foto Sonny Kuijpers
Sonny Kuijpers +31 6 54264718 Read more
André Nibbelink +31 6 21880822 Read more