This publication is in Dutch, there is no English translation!
September 5, 2019

De economische effecten van internationalisering in het hoger onderwijs en mbo

Deze notitie brengt op verzoek van de werkgroep van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) ‘internationalisering’ de economische effecten van internationalisering in het hoger onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in kaart. Al eerder (in 2012) bracht het CPB een studie uit naar de economische effecten van internationalisering in het hoger onderwijs. Sindsdien is het aantal internationale studenten verder toegenomen en is internationalisering steeds vaker onderwerp van debat. Door de betere beschikbaarheid van microdata is het mogelijk de studie uit 2012 niet alleen te actualiseren, maar ook uit te breiden. Zo worden in de huidige notitie resultaten meer gedifferentieerd naar bijvoorbeeld opleidingstype en herkomst.
No title

Deze notitie brengt op verzoek van de werkgroep van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) ‘internationalisering’ de economische effecten van internationalisering in het hoger onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in kaart. Al eerder (in 2012) bracht het CPB een studie uit naar de economische effecten van internationalisering in het hoger onderwijs. Sindsdien is het aantal internationale studenten verder toegenomen en is internationalisering steeds vaker onderwerp van debat. Door de betere beschikbaarheid van microdata is het mogelijk de studie uit 2012 niet alleen te actualiseren, maar ook uit te breiden. Zo worden in de huidige notitie resultaten meer gedifferentieerd naar bijvoorbeeld opleidingstype en herkomst.