This publication is in Dutch, there is no English translation!
Announcement

Publicatiedatum Vergrijzingsstudie

Op dinsdag 17 december zal de Vergrijzingsstudie worden gepubliceerd, waarin de houdbaarheid van de overheidsfinanciën wordt beschreven. De centrale vraag luidt: Kunnen toekomstige generaties van dezelfde sociale zekerheid, zorg en overheidsvoorzieningen genieten zoals wij die nu kennen, zonder dat daarvoor de belastingen moeten worden verhoogd?

Date
December 17, 2019
Time
10:30
Location
www.cpb.nl

Tegelijkertijd met de Vergrijzingsstudie verschijnen ook publicaties over het gebruikte model (Gamma), over de raming van het arbeidsaanbod en over de effecten van de verhoging van de AOW-leeftijd.