This publication is in Dutch, there is no English translation!
Seminar

NPB-seminar "Digitalisering en productiviteit"

Dinsdag 28 januari 2020 vindt de jaarlijkse bijeenkomst in het kader van de National Productivity Board plaats.

Date
January 28, 2020
Time
10:00 - 12:00
Location
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Veegenszaal
Working language
Dutch

Aanmelden is verplicht; dit kan bij Simone Pailer: S.Pailer@cpb.nl

Tijdens deze bijeenkomst zullen er een drietal presentaties verzorgd worden:

- CPB-onderdirecteur Marcel Timmer geeft een inleiding tot de productiviteitspuzzel; waar staan we nu; en wat staat er verder nog op de CPB-agenda

- Michiel Boots, Chief economist bij het ministerie van EZK, zal het beleidsperspectief verzorgen

- Eric Bartelsman, professor aan de VU Amsterdam, zal uitweiden over de invloed van techniek/digitalisering op productiviteit

Contacts