This publication is in Dutch, there is no English translation!
March 10, 2020

Basispad

Het Centraal Planbureau gebruikt regelmatig de term "basispad" in haar publicaties maar wat is dat, het basispad?
No title

Monique de Haard, Maurits van Kempen en Leonie Gercama geven in deze video een toelichting op de term 'basispad'.

Contacts

Sander van Veldhuizen
Wim Suyker