10 maart 2020

Basispad

Het Centraal Planbureau gebruikt regelmatig de term "basispad" in haar publicaties maar wat is dat, het basispad?
primary image voor promoblok 740x420

Monique de Haard, Maurits van Kempen en Leonie Gercama geven in deze video een toelichting op de term 'basispad'.