This publication is in Dutch, there is no English translation!
September 15, 2021

Certificering budgettaire raming Wet vrachtwagenheffing

Deze notitie certificeert de ramingsmethodiek van de opbrengst van de fiscale beleidsmaatregelen uit het wetsvoorstel ‘Wet Vrachtwagenheffing’. Het CPB concludeert dat de raming door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Financiën redelijk en neutraal is. De mate van onzekerheid schat het CPB in als gemiddeld, vanwege de onzekere grondslagontwikkeling en gedragsreacties.

De maatregelen betreffen de invoering van een vrachtwagenheffing inclusief de resulterende accijnsderving, de beëindiging van het Eurovignet en de verlaging van de motorrijtuigenbelastingtarieven voor vrachtwagens. De gecertificeerde raming gaat uit van invoering van de maatregelen per 2026.

Authors

Maurits van Kempen
Photo of Jennifer Buurma-Olsen
Jennifer Buurma-Olsen +31 88 9846164 Get in touch Read more
Photo of Anniek Goris - Trommelen
Anniek Goris - Trommelen +31 88 9846113 Get in touch Read more

Read more about