15 september 2021

Certificering budgettaire raming Wet vrachtwagenheffing

Deze notitie certificeert de ramingsmethodiek van de opbrengst van de fiscale beleidsmaatregelen uit het wetsvoorstel ‘Wet Vrachtwagenheffing’. Het CPB concludeert dat de raming door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Financiën redelijk en neutraal is. De mate van onzekerheid schat het CPB in als gemiddeld, vanwege de onzekere grondslagontwikkeling en gedragsreacties.

De maatregelen betreffen de invoering van een vrachtwagenheffing inclusief de resulterende accijnsderving, de beëindiging van het Eurovignet en de verlaging van de motorrijtuigenbelastingtarieven voor vrachtwagens. De gecertificeerde raming gaat uit van invoering van de maatregelen per 2026.

Contactpersonen

Photo of Maurits van Kempen
Maurits van Kempen +31 6 25309291 Lees verder
Photo of Paul Verstraten
Paul Verstraten +31 6 55265331 Lees verder
Photo of Jennifer Olsen
Jennifer Olsen +31 6 21707309 Lees verder
Photo of Anniek Trommelen
Anniek Trommelen +31 6 21885187 Lees verder

Lees meer over