This publication is in Dutch, there is no English translation!
July 6, 2020

Schrappen eindtoets groep 8 kan ongelijkheid vergroten

Schrappen eindtoets groep 8 kan ongelijkheid vergroten

Press release
Door het schrappen van de eindtoets vanwege de coronacrisis lopen zonder verder ingrijpen naar schatting 14 duizend leerlingen dit jaar een hoger schooladvies mis. Het gaat hierbij vaker om leerlingen met een migratieachtergrond, kinderen van laagopgeleide ouders en kinderen van ouders met een laag inkomen. Dit staat in de zojuist verschenen publicatie ‘Schrappen eindtoets groep 8 kan ongelijkheid vergroten’ van het Centraal Planbureau (CPB).
No title

Normaal gesproken kunnen basisscholen het advies voor het niveau van voortgezet onderwijs omhoog bijstellen als de score op de eindtoets hoger is dan verwacht. In de afgelopen jaren kreeg steeds ongeveer 8% van de leerlingen op deze manier een hoger schooladvies. Dit jaar is dat niet mogelijk, omdat de eindtoets vanwege corona geschrapt is. Basisscholen en middelbare scholen hebben verschillende maatregelen genomen om de negatieve effecten van het schrappen van de eindtoets te verminderen, maar de effecten hiervan zijn nog onduidelijk. Het is daarom belangrijk om in de gaten te blijven houden hoe de huidige lichting het op de middelbare school gaat doen.

Donderdag 9 juli brengt het CPB een publicatie uit over het effect van het vervallen van de centrale examens in het voortgezet onderwijs.

Contacts

Photo of Ebrien Brinkman
Ebrien Brinkman +31 6 46801306 Read more

Contacts

Lisette Swart Read more
Photo of Derk Visser
Derk Visser +31 6 11301042 Read more
Photo of Maria Zumbuehl
Maria Zumbuehl +31 6 54993291 Read more
Photo of Wiljan van den Berge
Wiljan van den Berge +31 6 55152163 Read more