This publication is in Dutch, there is no English translation!
July 6, 2020

Schrappen eindtoets groep 8 kan ongelijkheid vergroten

Door het schrappen van de eindtoets vanwege de coronacrisis lopen zonder verder ingrijpen naar schatting 14 duizend leerlingen dit jaar een hoger schooladvies mis. Het gaat hierbij vaker om leerlingen met een migratieachtergrond, kinderen van laagopgeleide ouders en kinderen van ouders met een laag inkomen.
No title

Authors

Lisette Swart
Photo of Wiljan van den Berge
Wiljan van den Berge +31 88 9846230 Get in touch Read more