This publication is in Dutch, there is no English translation!
August 25, 2020

Blijvende economische schade van de coronacrisis

Deze coronapublicatie beschrijft de mogelijke langdurige effecten van de coronacrisis op het groeipad van de Nederlandse economie en de Nederlandse arbeidsmarkt. Deze publicatie is relevant voor beleidsmakers en politici die geïnteresseerd zijn in de effecten van de coronacrisis op de langere termijn en dienen als achtergrondinformatie bij de middellangetermijnverkenning van het Centraal Planbureau die in september 2020 gepubliceerd wordt.
No title

Read more about