This publication is in Dutch, there is no English translation!
October 30, 2020

Reminder - Persuitnodiging technische achtergrondbriefing doorrekenen verkiezingsprogramma

Op maandag 2 november 2020 organiseert het Centraal Planbureau een technische achtergrondbriefing voor journalisten over ‘Keuzes in Kaart’ (KIK), de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s. Tijdens deze briefing geven directeur Pieter Hasekamp en sectorhoofd Diederik Dicou op achtergrondbasis toelichting op het proces, de wijze van doorrekening en de ‘spelregels’. Ook is er gelegenheid voor journalisten om vragen te stellen. U dient zich vooraf aan te melden voor de (digitale) bijeenkomst.

Datum: 2 november 2020

Tijd: 09.30 uur tot uiterlijk 11.00 uur

Locatie: in verband met de coronamaatregelen vindt deze bijeenkomst digitaal plaats via Webex Meetings.

Aanmelden
Journalisten die aan de bijeenkomst willen deelnemen, kunnen zich vooraf aanmelden via Jeannette Duin, woordvoerder CPB. Contactgegevens: j.e.c.duin@cpb.nl, 06 15698340.

Over KIK
Net als voorafgaande jaren, biedt het CPB politieke partijen de mogelijkheid om de economische gevolgen van verkiezingsprogramma’s door te laten rekenen. De tiende editie van Keuzes in Kaart (KIK) verschijnt op 1 maart 2021. Zie de in september gepubliceerde startnotitie voor meer achtergrondinformatie.