This publication is in Dutch, there is no English translation!
Policy seminar

Webex-policy seminar: De arbeidsmarktindicator van ABN AMRO

Donderdag 12 november 2020 geven Sandra Phlippen, Edo van Uitert en Sonny Duijn (ABN AMRO) een online presentatie getiteld: "De arbeidsmarktindicator van ABN AMRO." Indien u wilt deelnemen stuurt u een e-mail naar Simone Pailer (S.Pailer@cpb.nl). U ontvangt vervolgens een Webex-uitnodiging via Outlook.

Date
November 12, 2020
Time
13:00 - 14:00
Location
Online (Webex). Indien u wilt deelnemen stuurt u een e-mail naar Simone Pailer (S.Pailer@cpb.nl). U ontvangt vervolgens een Webex-uitnodiging via Outlook.
Presentation
Sandra Phlippen, Edo van Uitert en Sonny Duijn (ABN AMRO)
Discussant
Bas Scheer (CPB)
Working language
Dutch

Nederland bestaat niet uit één arbeidsmarkt, maar uit duizenden hele kleine arbeidsmarkten. ABN AMRO heeft daarom een microgefundeerde arbeidsmarkt-indicator ontwikkeld, die rekening houdt met de reisbereidheid en beroepsinteresse van werkzoekenden via Werk.nl: een aggregatie van informatie per gemeente per beroep, op basis van het openbronnenbestand van het UWV. Een van de eerste constateringen daarmee was dat de mismatch de afgelopen jaren sterker toenam, dan uit de geijkte landelijke indicatoren bleek. Met de uitbraak van de coronacrisis waren ook opvallende ontwikkelingen te zien: zo bleef de mismatch duidelijk aanwezig. In deze sessie zullen Sandra Phlippen, Edo van Uitert en Sonny Duijn hun indicator toelichten.

Contacts